Aday Öğrenci

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'na ilişkin genel bilgilere ve 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programlarımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşurulmuştur.

2021 YKS tercih döneminde, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlardan herhangi birini tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşbileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

Eğitim Modeli

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlarda eğitim öğretimin normal süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Azami eğitim-öğretim süreleri ise dört yıldır (sekiz yarıyıl). Yaz okulunda geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden ayılmaz. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve stajın, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuz konferans salonunda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir. Düzenlenen oryantasyon programları, okulumuzun sosyal medya hesaplarında yeniden izlenebilecek şekilde yayınlanmaktadır.

Staj Uygulamaları

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için “30 iş günü” staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin stajlarını yarıyıl tatillerinde yapmaları esastır. Öğrenciler stajlarını yurt içinde özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda stajla ilgili işlemler; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSTAJ YÖNERGESİ” ne göre yürütülmektedir.

Bu sayfanın alt sekmelerini kullanarak;

gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, Pazartesi