Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

S.N.

Adı Soyadı

Görevi

Komisyondaki Görevi

1

Öğr. Gör. Türkmen KALKAN

Yüksekokul Müdürü

Kurul Başkanı

2

Öğr. Gör. Ali KOSAT

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Kurul Başkan Yardımcısı

3

Doç. Dr. Filiz YÜKSEL

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Bşk.

Kurul Başkan Yardımcısı

4

Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ

Yönetim Organizasyon Bölüm Bşk. V.

Üye

5

Öğr. Gör. Dr. Salih AYTEMUR

Bilgisayar Kullanımı Bölüm Bşk. V.

Üye

6

Öğr. Gör. Dr. Vural AKAR

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Bşk. V.

Üye

7

Öğr. Gör. Esra UYAR

Büro Yön. Ve Yönetici As. Bölüm Bşk. V.

Üye

8

Öğr. Gör. Ramazan BAŞ

Muhasebe ve Vergi Bölüm Bşk. V.

Üye

9

Ali GEZER

Yüksekokul Sekreteri

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, Salı