Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu‘nda Katılım Finans Konferansı Düzenlendi

KATILIM FİNANS SİSTEMİNİN ORTA VE UZUN VADEDE BÜYÜMESİ BEKLENMEKTEDİR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte katılım bankacılığı ve sigortacılığı anlatıldı.

KATILIM FİNANS SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ KATILIM FİNANS ESASLARINA DAYANMAKTADIR.

            Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden Şanbaz Yıldırım ve Cihan Şerif Balyer’in konuşmacı olduğu konferansta  katılım finans sisteminin işleyişi konusunda bilgiler veren Cihan Şerif Balyer şunları söyledi: “Katılım finans kavramı; katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren tüm sektörleri ve bu sektörler tarafından sunulan ürün, hizmet ve faaliyetleri kapsayan çatı bir kavramı ifade etmektedir. Katılım finans esasları, kurum, kuruluş, ürün, hizmet ve diğer faaliyetlerin katılım finans sisteminde yer alıp almayacağını belirleyen temel esaslardır. Faizsizlik, garar ve cehaletin olmaması, kumarın olmaması, risk ve sorumluluğa dayalı kazanç ile yasaklanmış faaliyetler katılım finans esasları olarak değerlendirilebilecek temel ilke ve prensipleri ifade etmektedir.”

Katılım finans alanında istihdamın gelecek üç yıllık süreçte %50 aratacağını kaydeden Balyer; “Katılım finans alanında istihdam edilen personel sayısı 2023 yılı için 20 binin biraz üzerinde seyretmektedir. Önümüzdeki üç yıllık süreçte sektörün büyümesi ve yeni oyuncuların rekabete dâhil olmasıyla birlikte bu rakamın %50 düzeyinde artacağını ve ilave 10 bin istihdamın gerekli olacağını değerlendirmekteyiz.” dedi.

Ticari sigorta ile katılım sigortacılığı arasındaki farklara ilişkin bilgiler veren Şanbaz Yıldırım şunları söyledi:

“Katılım sigortacılığı sözleşmesi, katılım finans açısından katılımcı ile risk fonu arasında gerçekleşir. Ticari sigortada ise sözleşme sigortalı ile sigortacı arasında gerçekleşmektedir. Katılım sigorta şirketlerinin yatırımları katılım finans ilkelerine göre değerlendirilmesi zorunlu iken ticari sigortada böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Nitekim ticari sigorta sisteminde primler faizli ve meşru olmayan alanlarda değerlendirilebilir. Katılım sigortacılığında toplanan primlerin hak ve sorumlukları risk fonuna aitken ticari sigortada hak ve sorumluluklar sigorta şirketine aittir. Katılım sigorta sözleşmesinde taraflar arasında gerçekleşen sözleşmenin mahiyeti teavuni (yardımlaşma) nitelikli bedeli akit iken ticari sigortada salt bedelli akittir.”

TOPLAM 12 ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ KATILIM SİGORTACILIĞININ SEKTÖRDEN ALDIĞI PAY %5,2 DÜZEYİNDEDİR

                Sigortacılık sektörü içinde sektörün payı konusunda bilgiler aktaran Yıldırım, “Haziran 2023 itibarıyla katılım sigortacılığının sigortacılık sektörü içindeki payı %5,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, katılım sigorta şirketleri tarafından toplanan katkı paylarının tutarı da 11 milyar TL seviyesine yükselmiş olup sektörde mevcut durumda 12 Şirket faaliyet göstermektedir.” dedi.

Konferansa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sezayi ÖZTEN, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldılar.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin ilgiyle dinledikleri konuşmalar sonrasında konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları da cevapladılar.

                Konferansın ardından MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sezayi ÖZTEN, paylaştıkları bilgilerden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek, günün anısına hediyelerini takdim etti.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, Pazartesi