İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (NÖ-İÖ)

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir. Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, dünyaya yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri  bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle elde edilen bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir.

Eskiden personel olarak da anılan İnsan Kaynakları Programı’nın görevi organizasyonların etkinliğini artırmak için tasarlanan programları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyonlarda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir.

 

İnsan Kaynakları Programından Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler:

İnsan Kaynakları Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin

  • İktisat
  • İşletme

Bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

İnsan Kaynakları Programından Mezun Olanların Yapacakları İşler Ve İş Olanakları:

İnsan Kaynakları Önlisans Programı mezunları,

  • Devlet Planlama Teşkilatı,
  • Devlet İstatistik Enstitüsü,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Öncelikli olarak tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında olmak üzere orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2017, Perşembe