AKADEMİK TEŞVİK VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

YEMEK İŞLERİ KOMİSYONU
1 Öğr. Gör. Ali KOSAT Müdür Yardımcısı Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Filiz YÜKSEL Fin. Bank. ve Sig. Böl. Bşk. Üye
3 Öğr. Gör. Ramazan BAŞ Muhasebe ve Vergi Böl. Bşk. V. Üye
4 Öğr. Gör. Esra UYAR Büro Yön. ve Yönetici Asis. Böl. Bşk. V. Yedek Üye
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, Çarşamba