Aday Öğrenci

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'na ilişkin genel bilgilere ve 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programlarımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşurulmuştur.

2023 YKS tercih döneminde, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlardan herhangi birini tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşbileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda, isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı süresi, YKS Kılavuzlarında belirtilen öğretim sürelerine dahil değildir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavları; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” ne göre yürütülmektedir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı mevcut olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Modeli

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlarda eğitim öğretimin normal süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Azami eğitim-öğretim süreleri ise dört yıldır (sekiz yarıyıl). Yaz okulunda geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden ayılmaz. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve stajın, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuz konferans salonunda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir. Düzenlenen oryantasyon programları, okulumuzun sosyal medya hesaplarında yeniden izlenebilecek şekilde yayınlanmaktadır.

Program İçerikleri

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) ve Domaniç Hayme Ana MYO web sitesinde (https://domanicmyo.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Kıyafet ve Donanım Gereklilikleri

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için kıyafet veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için defter, kalem vs. kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri olabilecektir. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşul bulunmamaktadır.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışma imkânları bulunmaktadır. Öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla “Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma koşulları her sene dönem başladıktan sonra okulumuzun web sayfasından duyurulmakta ve öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır.

Staj Uygulamaları

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için “30 iş günü” staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin stajlarını yarıyıl tatillerinde yapmaları esastır. Öğrenciler stajlarını yurt içinde özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda stajla ilgili işlemler; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSTAJ YÖNERGESİ” ne göre yürütülmektedir.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nun Bulunduğu Yerleşke

Meslek Yüksekokulumuz Kütahya ilinin Domaniç ilçesinde bulunmakta olup Eğitim-Öğretim Meslek Yüksekokulumuz kampüsünde bulunan binalarda yürütülmektedir.  

Konum Bilgisi İçin Tıklayınız

 

Bu sayfanın alt sekmelerini kullanarak;

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulmuz;

Bölümlerimiz;

gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba