Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kalitenin ve uygulamaya yönelik ağırlığın artırılması

Hedefler

  • Her eğitim dönemi içerisinde bilgi paketlerinin uygulamaya dönük olarak güncellenmesini sağlamak
  • Fiziki ortamın eğitime daha da uygun hale getirilmesi
  • Laboratuarların kapasitesi ve niteliklerinin artırılması

Meslek yüksekokulu-sektör işbirliğini geliştirmek ve protokoller yaparak işbirliğini güvence altına almak

 

Stratejik Amaç 2: İç ve dış paydaş ilişkilerini geliştirmek, bölgesel olarak tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak

Hedefler

  • Paydaşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirerek meslek yüksekokulunun ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak
  • Müfredatın gelişen teknolojiye göre düzenlenmesini sağlayarak güncelliğini korumak
  • Var olan programlara uygun olarak müfredata, mesleki yetkinliği artırıcı derslerin eklenmesi.

Meslek yüksekokulunda yapılan sosyal sorumluluk sayılarını artırmak

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, Çarşamba