Staj Duyurusu

DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DUYURUSU

1- Staj başvurusu, stajdan sorumlu öğretim elemanına yapılır.

2- Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce ilan edilen tarihler arasında staj başvurusu yapılmalıdır. Sigorta priminizin sisteme girilebilmesi için bu kurala uyulmak zorundadır.

3- http://domanicmyo.dpu.edu.tr/index/sayfa/3290/staj-muracaat-formu internet adresinden temin edeceğiniz “Staj Müracaat Formu”nun ilgili kısımlarını staj yapacağı kuruma/kuruluşa onaylatarak daha sonra süresi içinde ilgili bölüm başkanına imzalatıp teslim edeceklerdir.

4- Staj yapacak öğrenciler ayrıca, Kanun gereği stajdan önce yetkili kurumlardan birinden 8 saatlik Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi alıp bu eğitim sonunda alınacak sertifikanın fotokopisini de Staj Müracaat Formu ile birlikte ilgili bölüm başkanına teslim edeceklerdir.

5- Toplam staj süresi 20 işgünü olup, ilk 10 işgününü 1.sınıf sonunda, ikinci 10 işgününü 2.sınıf sonunda yapabileceğiniz gibi, 20 işgünü olan stajınızın tamamını 2.sınıf sonunda da yapabilirsiniz. Staj yapacağınız tarih aralığını tespit ederken, staj yapacağınız dönemin tarih aralığında Resmi tatil günleri bulunuyorsa bu günleri de sayarak staj tarih aralığını hesaplayınız.(Resmi tatil günlerini ve varsa bütünleme sınavlarınızı  tarih aralığına ekleyerek hesaplayınız.) Yaz okuluna geliyorsanız ders döneminde staj yapamayacağınızı dikkate alınız.

6- Kurumunuz staj kabul belgesinin onaylı halini görmek istemesi durumunda, belgenizi onaylatıp fotokopisini tekrar stajdan sorumlu öğretim elemanına teslim ediniz.

7- Staj başvurusunu yapıp stajdan sorumlu öğretim elemanınızdan staja başlama onayı aldıktan sonra, staj defterinizi belirtilen tarihlerde öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

8- Staj yeri bildirildikten sonra zorunlu haller dışında staj yeri değiştirilmeyecektir. Staj başvuru onayı, ilgili öğretim elemanı tarafından yapıldıktan sonra, staj ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması durumunda staj sorumlusu öğretim elemanına mutlaka bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi durumda oluşacak aksaklıklardan öğrenci sorumludur.

9- Staj sorumlusu öğretim elemanı stajı onaylamadan staja başlamayınız. Staj müracaatı yapmadan veya stajı onaylanmadan staj yapan öğrencilerin stajları kabul edilmez. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası olmayan veya bu sertifikayı ilgili bölüm başkanına teslim etmeyen öğrenci staj yapamaz, yapılan stajı kabul edilmez.

10- Posta veya kargoyla gönderilen staj kabul belgelerinin zamanında ve doğru kişiye ulaşması öğrencinin sorumluluğundadır.

11- Eğer mezun adayı iseniz staj defterini en kısa sürede staj sorumlusu öğretim elemanına teslim ediniz. Mezun adayı değilseniz, takip eden eğitim öğretim yarıyılında ve Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğün’ce ilan edilen tarihlerde staj defterinizi ilgili bölüm başkanına teslim ediniz.

12- Staj defterinizi imzalar eksiksiz, staj değerlendirme formu kapalı bir zarf içinde ve staj yaptığınız kurumun kaşesi ve imzası atılmış bir şekilde teslim ediniz.

 

 

Stajdan Sorumlu Öğretim Elemanları:

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Vural AKAR

Yönetim ve Organizasyon Bölümü: Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ

Lojistik Programı: Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ

Bilgi Yönetimi Bölümü: Öğr.Gör. Dr. Esra UYAR

Bankacılık ve Finans Bölümü: Öğr.Gör. Ramazan BAŞ

Başarılı bir staj dönemi geçirmeniz dileğiyle.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, Pazartesi