Staj Yönergesi ve Sınav Komisyonları

 

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DOMANİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

STAJ YÖNERGESİ

 

1)Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi esaslarına göre ve staj komisyonlarının önerisi ve Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonunun kabulüyle hazırlanmıştır.

2)Meslek Yüksekokulumuz da zorunlu staj süresi toplam 30 (Otuz) iş günüdür.

3)Öğrenciler zorunlu stajlarını 2. yarıyıl sonunda ve 4. yarıyıl sonunda yapabilirler. Öğrencilerin bir staj döneminde yapacağı staj süresi 15 işgünüdür.

4) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87. maddesindeki düzenlemeye göre, staj yapacak öğrencilerin SGK girişleri ve meslek hastalığı ve kaza sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü yüksek öğrenim kurumlarına verilmiştir. Bu nedenle staj yapacak öğrencilerin sigorta giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için staj müracaat işlemleri bir takvime bağlanmıştır.

               Buna göre:

a.2. yarıyıl sonrası staj yapmak isteyen öğrenciler, staja ilişkin müracaatlarını Staj Takvimini esas alınarak yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b.4. yarıyıl sonunda staj yapmak isteyen öğrenciler, staja ilişkin müracaatlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                                                

5)Staj yapacak öğrenciler staj müracaat formlarını Kurumumuzun internet sitesindeki https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/64/files/STAJ_MUeRACAAT_FORMU_VE_YAZISI.doc adresinden alacaklardır. Staj takvimine uygun olarak işlemleri takip edeceklerdir.

6)Öğrenciler stajlarını tamamladıktan sonra staj komisyonlarınca belirlenen tarihlerde yapılacak sınava katılmak zorundadır. Öğrenciler staj sınavına girerken staj dosyalarını yanlarında getirerek komisyona sunmak zorundadır. Staj komisyonuna staj dosyasını sunmayan, staj sınavına girmeyen öğrenciler staj yapmamış sayılırlar ve durumları yetersiz olarak girilir.

 

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DOMANİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

STAJ SINAV KOMİSYONLARI

 

BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. TÜRKMEN KALKAN

ÖĞR. GÖR. FİLİZ YÜKSEL

ÖĞR.GÖR. OKAN METE

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. A. BÜLENT GÜL

ÖĞR. GÖR. FİLİZ YÜKSEL

ÖĞR. GÖR. OKAN METE

İŞLETME YÖNETİMİ  – MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. A. BÜLENT GÜL

ÖĞR. GÖR. FİLİZ YÜKSEL

ÖĞR. GÖR. YASEMİN DURMAZ

LOJİSTİK PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. İLKER VURAL

ÖĞR. GÖR. YASEMİN DURMAZ

ÖĞR. GÖR. OKAN METE

 

   

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2016, Çarşamba