Birim Kalite Koordinatörlükleri

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİRİM KALİTE KOORDİNATÖRLÜKLERİ

BİRİM KALİTE KOORDİNATÖRLERİ
Sıra No Ünvanı Adı, Soyadı  Görevi Koordinatörlükteki Görevi
 
1 Dr. Öğr. Üyesi Sezayi ÖZTEN Meslek Yüksekokulu Müdürü Kurul Başkanı
2 Öğr. Gör. Dr. Ali KOSAT Müdür Yardımcısı Üye
3 Ali GEZER Yüksekokul Sekreteri Üye
4 Bilgisayar İşletmeni Sadık ESEN  Personel ve Mali İşler Birimi Raportör Üye
 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, Çarşamba