Staj ve Staj Dosyası Hazırlama İlkeleri

STAJ  VE  STAJ DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

 1. Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ön lisans derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve uygulamalarını tamamlamalarının yanı sıra, zorunlu stajlarını 1. yılın sonunda ve 2. yılın sonunda yapabilirler. Eğitim boyunca toplam 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.

          Bu dönemlerde yapılacak stajların süreleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

 1.   Öğrencilerin bir staj döneminde yapacağı staj süresi 15 işgününden az olamaz.
 2.   1. yılın sonunda 15 işgünü, 2. yılın sonunda 15 işgünü staj yapılabilir.
 1. Staj, öğrencinin eğitim gördüğü programla ilgili faaliyetleri kapsayacak şekilde uygun işyeri seçimi yapılarak tamamlanacaktır.
 2. Her öğrencinin Meslek Yüksekokulumuz Staj Komisyonu tarafından kabul edilebilecek bir iş yeri bulması ve stajını başarılı olarak tamamlanması kendi sorumluluğundadır. Staj tek düzen planı uygulayan ve Bilgisayar kullanan kamu ve özel kuruluşlarında yapılır.
 3. Staj yapan öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.
 4.  Staj yapacak her öğrenci bir Staj Dosyası oluşturmak zorundadır. Staj Dosyası hazırlama kuralları aşağıda gösterilmiştir. Bu dosya içinde staj ile ilgili bilgilerle, gerekli belgeler bulunur. Öğrenci staj süresince programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not eder ve sonradan uygun olarak staj günlüğüne geçirir. Günlük yapılan çalışmalarla ilgili belgeler, staj dosyası ekinde bir dosya ile teslim edilecektir.
 5. Öğrenciler staj dosyalarını, stajlarını tamamladıktan sonra 1. sınıflar, ilan edilen program sorumlularına bizzat kendisi elden teslim eder ve staj komisyon sınavına girer. Mezun durumundaki öğrenciler ise, staj evraklarını ilan edilen tarihte bizzat kendisi elden teslim eder ve  staj komisyounda sınavına girer. Staj dosyasını zamanında vermeyen ve sınava girmeyen öğrenciler staj yapmamış sayılırlar. Stajını başarılı olarak tamamlayan öğrencilerin Staj Dosyaları incelendikten sonra arşive kaldırılır. Staj sonuçları OBS yoluyla ilan edilir.
 6. İşveren Değerlendirme Formunda öğrencinin durumu 50 puanın altında ise öğrenci stajını yeniden yapmak zorundadır.
 7. Staj dosyasına tüm bilgiler (şekil veya yazı) düzenli olarak mürekkepli kalem ile kaydedilecektir. (Bilgisayar ve Daktilo çıktıları alınacaksa, dosya sayfalarına bu belgeler yapıştırılarak kullanılır.)
 8. Öğrenci kendisine ve işyerine ait olan bilgilerin yer aldığı belgeleri eksiksiz dolduracaktır.
 9.  Staj dönemi içinde Staj Devam-Devamsızlık Çizelgesinin ilgili kısımları öğrenciler tarafından imza/paraf edilmelidir. Staj dönemi tamamlandıktan sonra da işyeri yetkilisi tarafından onaylanmalıdır.

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2015, Cuma