Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubu

YÖNETİM SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

1

Öğr. Gör. Ali KOSAT

Müdür Yardımcısı

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Filiz YÜKSEL

Öğretim Üyesi Bşk. Yrd.

3

Öğr. Gör. Vural AKAR

Öğretim Görevlisi

Üye

4

Ali GEZER

Yüksekokul Sekreteri

Üye

5

Bilgisayar İşletmeni Sadık ESEN

İdari ve Mali İşler Birimi

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, Çarşamba