Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (NÖ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Kamu ve özel kesim organizasyonlarının gereksinim duyduğu büro ve sekreterlik hizmetlerinin çağdaş teknoloji ve gelişmelerin paralelinde başarı ile yürütebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmede mesleğe özgün profesyonel bakış açısı kazandıracak teorik ve pratik becerilerle desteklenerek, iktisadi hayata sağlam adımlar atarak istihdam olanaklarını aralayan meslek elemanları yetiştirme vizyonu ile çalışılmaktadır. Büro hizmetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda etkin görev üstlenerek, gerektiğinde bağımsız kararlar alabilme yeteneğine sahip, kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışabilecek çağdaş büro yöneticileri olabilmelerini sağlayacak eğitim-öğretim olanaklarını sunma ve kendi alanında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI

Kamu ve özel sektör işletmelerinde yönetici asistanlığı ve büro yönetimi işlerinde çalışmaktadırlar. Sektördeki birimlerde stajer öğrenci olarak bilgi sahibi olmaktadırlar. Staj yapan öğrencileri 30 günlük sürede değerlendiren işyerleri staj bitiminde çalışmalarından memnun olduklarını istihdam edebilmektedirler. Bu şeklide öğrencilerimiz tecrübeli olarak mezun olmuş ve çalışma hayatına atılmış olmaktadırlar. Yabancı dili ileri seviyede olan öğrencilerimiz stajdan sonra rahatlıkla sektörde iş bulabilmektedirler. Büro yönetimi ve yönetici asistanı olarak işe başlayan mezun bir öğrenci şartlar dahilinde maaşını yüksek tutabilmektedir.

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde , bankalarda çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ YAPABILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2014, Cuma