Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Kamu ve özel kesim organizasyonlarının gereksinim duyduğu büro ve sekreterlik hizmetlerinin çağdaş teknoloji ve gelişmelerin paralelinde başarı ile yürütebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmede mesleğe özgün profesyonel bakış açısı kazandıracak teorik ve pratik becerilerle desteklenerek, iktisadi hayata sağlam adımlar atarak istihdam olanaklarını aralayan meslek elemanları yetiştirme vizyonu ile çalışılmaktadır. Büro hizmetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda etkin görev üstlenerek, gerektiğinde bağımsız kararlar alabilme yeteneğine sahip, kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışabilecek çağdaş büro yöneticileri olabilmelerini sağlayacak eğitim-öğretim olanaklarını sunma ve kendi alanında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Bölümlere göre 2017 yılında ÖSYM tarafından yayınlanan Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Geçiş Yapılabilecek Lisans Programlarına ulaşabilmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2017, Perşembe